“ส.ส.กุลวลี”ร่วมเปิดศูนย์ดิจิทัล 3 ชุมชนเขตเมืองราชบุรี แหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เพิ่มทักษะระบบออนไลน์ทุกช่วงวัย

นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เดินทางร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาล ต.หลักเมือง ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดดอนตลุง และศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดเจดีย์หัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและสร้างโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ของคนทุกช่วงวัยในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งโอกาสในการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น การเปิดให้เยาวชนสามารถใช้ในเรียนออนไลน์ หรือ นักศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. มาใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลทางการศึกษษ และยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมให้กับคนในชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 3 แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในช่วงปี 2563 และ 2564 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทางกระทรวงฯ ได้สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป ทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น โดยเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กุลวลีนพอมรบดี

สสราชบุรี

พลังประชารัฐ

พปชร

https://pprp.or.th/

https://twitter.com/pr_pprpthailand

https://www.blockdit.com/pprp