พรรคเศรษฐกิจไทย  จัดตั้งตัวแทนพรรค อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ วัดคอลาด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเศรษฐกิจไทย (Thai Economic Party)ได้ประชุมจัดตั้งตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ของพรรคเศรษฐกิจไทย โดยมีสมาชิกพรรคฯ และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีมติเลือกนายรณยศ ภู่หลำ เป็นตัวแทนเขตประจำจังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศ มีบุคคลสำคัญ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ที่เดินทางมาเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเลือกตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ ส.ส.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ,ส.ส.ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ , ส.ส.ทัศนาพร  เกษเมธีการุณ และ ส.ส.ยุทธนา โพธสุธน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กกต. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสื่อมวลชนในพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย จนเสร็จสิ้นการประชุมทุกประการ

ก่อนหน้านี้ ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต 3 จ.สมุทรสาคร ได้ประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่   3 ซึ่งนางสาว ณตฤณ สุริวงษ์​ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคและมีการตั้งศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทยเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกัน

พรรคเศรษฐกิจไทย #เศรษฐกิจไทยดีสังคมไทยดี

การเมือง2022