เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์และเยอรมนีประจำประเทศไทยเชิญ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับประทานอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น. นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทีเอดา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

เชิญร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ศาตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมรับประทานอาหารค่ำ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ