Carroll Preparatory Primary & Preschool โรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ย่านประชาชื่น เปิดอาคารใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

Carroll Preparatory Primary & Preschool โรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ขนาดเล็ก ย่านประชาชื่น กำลังจะเปิดอาคารใหม่ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ เปลี่ยนห้องเรียนทั่วไปที่มักเป็นกรอบสี่เหลี่ยม สีขาว มีประตู เป็นพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยสีสัน ธรรมชาติ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ เน้นรับนักเรียนทุกรูปแบบ แต่มีการคัดเลือกผู้ปกครองอย่างเข้มข้น ขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจจองเข้าเรียนปีการศึกษา 2565-2567 แล้ว ติดต่อได้ที่สำนักงาน บองมาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค E205 กรุงเทพ 02-954-2168

นอกจากนั้นพื้่นที่การเรียนรู้ที่แตกต่าง ระบบการเรียนการสอนก็แตกต่างไปจากโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนไทยทั่วไป เพราะเป็นการเรียนแบบผสมผสาน Hybrid สไตล์ของ Carroll Prep ที่เน้น “วิธีที่ได้ผล” ซึ่งจับเอาส่วนดีของแนวการสอนชื่อดังอย่าง Montessori, Reggio Emilia และประสบการณ์กว่า 16 ปี ในการสอนนักเรียนไทยของผู้ก่อตั้งหลัก คุณจอร์จ และ คุณพนิดา แคร์โรลล์ ผู้ซึ่งอยู่ในวงการการศึกษาตั้งแต่รุ่นแม่มาจนถึงปัจจุบัน สอนนักเรียนจากหลากหลายสถาบันมากว่าพันคน

ทั้งสองมีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นที่ที่เด็กๆอยากมา และเป็นทัศนคติที่มีต่อคำว่า เรียน ในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดัน เป็นความสนุก แต่ยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความอดทน และวินัยในตัวเอง และได้รวมตัวกับคุณแม่และอาจารย์นักลงทุนจนเกิดเป็น แคร์โรลล์ เพรพ แห่งแรกขึ้น

ปัจจุบันผู้ปกครองสมัยใหม่ล้วนตระหนักรู้ดีว่า “วิธีการ” การเรียนการสอนปัจจุบันไม่ได้ผล และไม่สามารถเตรียมลูกหลานสำหรับโลกอนาคตอันใกล้นี้ได้ ทำให้ แคร์โรลล์ เพรพ เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าเรียนแล้ว 40% ของจำนวนนักเรียนที่รับสมัครทั้งหมด

“เราต้องการเป็นต้นแบบ เผยแพร่วิธีการและแสดงผลลัพธ์ที่เราทำได้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เป็นที่ที่น่าอยู่สำหรับลูกหลานของเราต่อไป”