Dow คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2564

 กรุงเทพฯ –20 ธันวาคม 2564 – นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม (The Prime Minister’s Industry Award 2021) ณ สโมสรทหารบก ในนามของบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย โดยปีนี้เป็นปีแรกที่มีการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low-Density Polyethylene) เพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลาสติกทนต่อแรงกระแทกประสิทธิภาพสูง มีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในด้านการผลิตและในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้วัตถุดิบด้วยหลักการวิเคราะห์ทางสถิติ การรีไซเคิลวัตถุดิบหลักกลับมาใช้ใหม่

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน  ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่เราเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย Dow ได้ยึดหลักความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และเราพร้อมที่จะผลักดันความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยด้วยความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ของเราและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนครับ”

การประเมินรางวัลในประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 2) นวัตกรรม (Innovation) 3) การดูแลรับผิดชอบ (Stewardship) 4) ความร่วมมือ (Collaboration) 5) คุณค่าที่เหมาะสม (Value Optimization) และ 6) ความโปร่งใส (Transparency) ซึ่งบริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกหมวด

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น หรือ The Prime Minister Award 2021 จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับและส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีศักยภาพในทุกด้าน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2564 มีรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 15 ประเภท มีผู้ประกอบการได้รับรางวัล 63 ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น 332 ราย

###

เกี่ยวกับ ‘Dow’

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และ กลุ่มบริษัทร่วมทุน SCG – Dow  โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ http://www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/