“ธรรมนัส”นำคณะส.ส.พะเยา ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางถนน ทล.1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ย้ำหากสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเปิดประตูเมืองพะเยา สู่จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด พร้อมพัฒนาสู่พรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอน

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมผ่า ส.ส.เขต 1จังหวัดพะเยา และในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางทล.1091ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส. เขต 3 จังหวัดพะเยา พปชร.ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมกันนี้ ยังมีนายนัธทวัฒน์ สุทธิภัทรวินิธิ นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091และตัวแทนในสังกัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวตอนหนึ่งว่า เป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะได้มีการก่อสร้างทางทล.1091ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ของอำเภอปง จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยงข้องที่เร่งรัดผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งที่ผ่านมากว่า 3ปี ที่ตนเองและส.ส.ของพรรค ร่วมกันผลักดันงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ และถนนหนทางทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

“ วันนี้จึงอยากบอกว่า ยินดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอปงว่า โครงการก่อสร้างถนนทล.1091ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ระยะทาง134 กว่ากิโลเมตร งบประมาณกว่า 6oo กว่าล้านนี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นการเชื่อมพรมแดนพะเยา และจะเป็นการเปิดประตูจังหวัดพะเยา ไปสู่เมืองน่าน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ซึ่งจะเปิดทั้งหมด และจังหวัดพะเยา จะไม่เป็นเมืองทางผ่านอีกต่อไป ถือเป็นความหวังใหม่ของชาวเมืองเหนือ ที่จะมีการเปิดด่านพรหมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอน”ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ร้อยเอกธรรมนัส ยังกล่าวว่า ตนเองและส.ส.ในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเมืองพะเยา แต่การขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาจังหวัดพะเยาให้สำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นองคาพยพ จึงขอฝากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆทั้งกรมป่าไม้ กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมประมงและอื่นๆที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้การสร้างบ้านแปงเมืองบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จได้ในอนาคต

ด้านนายนัธทวัฒน์ สุทธิภัทรวินิธิ นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง เผยว่า โครงการฯนี้เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวง โดยมอบหมายให้ศูนย์สร้างทางลำปาง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระยะทางรวมทั้งโครงการฯ 30 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างดำเนินการ 3ปี โดยเริ่มปีงบประมาณ 2565 ถึงปีงบประมาณ 2567

ซึ่งที่ผ่านมาโครงการฯนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจความสะดวกในการสัญจร และลดอุบัติเหตุของชุมชนสองข้างทางตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดไกล้เคียงต่อไป