“ธรรมนัส” ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มพีมูฟ จำนวน 10ราย และมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ชำระค่าเช่าซื้อที่ดินครบถ้วน บ้านไผ่สีทอง อ.จุน จ.พะเยา

วันที่  18 ธันวาคม 2564  ณ บริเวณ ห้องประชุมบ้านไผ่สีทอง หมู่ 12 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เขต 1 ในฐานะเลขาธิการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มพีมูฟ จำนวน 10ราย และมอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ชำระค่าเช่าซื้อที่ดินครบถ้วนแล้ว  3ราย 

โดยมีนายสุริยนต์ พัชรคูรุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)และเรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน จังหวัดพะเยา และตัวแทนสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ได้พบปะกับผู้นำชาวบ้านและเกษตรกรบ้านไผ่สีทอง พร้อมรับฟังรายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่โครงการกองทุนที่ดินบ้านไผ่สีทองเพื่อนำไปประสานหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดำเนินการ ก้ไขปัญหาต่อไปตามขั้นตอน

ด้านนายสุริยนต์ พัชรคูรุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.เผยว่า ขอขอบคุณ
ร้อยเอกธรรมนัส  ที่ได้ดูแลและใส่ใจเกษตรกรบ้านไผ่สีทองมาตลอด และวันนี้ยังได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดและหนังสือรับมอบที่ดินในวันนี้

ทั้งสืบเนื่องจาก วันที่  15 มกราคม พ.ศ.2564 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรบ้านไผ่สีทอง ในคราวดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บัญชาให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรบ้านไผ่สีทอง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคืบหน้า ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการขุดเจาะบาดาลโซลาร์เชลล์ รวมถึงแผนงานการพัฒนาโครงสร้างและแหล่งน้ำและโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่บ้านไผ่สีทอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามแก้ไขปัญหาหนี้โครงการกองทุนที่ดินของเกษตรกรบ้านไผ่สีทอง,กรณีลูกหนี้ค่าที่ดินเอกชน ซึ่ง ล่าสุดมีกรณีชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน 3 รายดังกล่าวข้างต้นแล้ว