“ธรรมนัส” เปิดพิธีบวงสรวงเรือพายนกยูง 12 ฝีพาย 7 ลำ ท่าเรือหนองเล็งทราย จ.พะเยา เบิกฤกษ์ก่อนแข่งขัน ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น สร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชุมชน

วันที่ 17 ธ.ค. 64 ที่ท่าเรือหนองเล็งทราย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพายนกยูงในชื่อธรรมนัส 12 ฝีพาย จำนวน 7 ลำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า จำนวนกว่า 700000 บาท โดยมีนายพิรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งมอบ-รับมอบ เรือพายนกยูงธรรมนัส พร้อมเสื้อชูชีพและเสื้อใส่สำหรับการนักแข่งเรือ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 6 ตำบล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือ และเหล่าฝีพาย ก่อนปล่อยเรือลงสู่แม่น้ำ ที่ท่าเรือหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อใช้ในประเพณีการแข่งขันเรือยาวประจำปี ของ อ.แม่ใจ เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น แสดงถึงความสามัคคีของชุมชน ในการร่วมรักษาประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเรือพายนกยูง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน “หนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย” ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 64

“โดยพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือ เป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันแต่โบราณว่าเรือทุกลำ มีแม่ย่านางเรือ สถิตอยู่คอยปกปักรักษาคุ้มครอง และป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่เรือ ก่อนออกเรือทุกครั้ง หรือนำเรือไปใช้งาน ก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงเช่นนี้”

ภายหลังการส่งมอบเรือ ได้ปล่อยตัวนักแข่งเรือนกยูง ลงพายเรือในหนองเล็งทราย เพื่อทดสอบฝีพาย และเป็นสิริมงคลเบิกฤกษ์ ให้กับฝีพายก่อนการแข่งจริง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Advertisement