‘ส.ส.กรุงศรีวิไล’ เสนอรัฐดันตลาดบางบ่อขึ้นแหล่งท่องเที่ยว จ.สมุทรปราการ แก้ไขความแออัดบริเวณทางเท้าใต้สะพานคลองด่านป้องกันแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณี อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์ปลาสลิดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ และที่สำคัญอยู่ห่างไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เพียง 30 กิโลเมตร เท่านั้น ที่ผ่านมาได้หารือกับทาง อบจ. และเทศบาล จึงมีแนวคิดที่จะทำการปรับปรุงตลาดบางบ่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.สมุทรปราการ ให้มีความทัดเทียมกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเทศ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกร และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา และชาวประมง ให้มีคุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังได้หารือถึงกรณีสายทางเดินบริเวณช่วงกลับรถใต้สะพานคลองด่าน ที่แออัดและพลุกพล่านไปด้วยประชาชนมากมาย เกรงว่าจะเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ สุดท้ายนี้ จึงอยากฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้ตลาดบางบ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ จ.สมุทรปราการ และเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ บริเวณสายทางเดินช่วงกลับรถใต้สะพานคลองด่าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

✍️รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ

https://twitter.com/pr_pprpthailand
https://www.blockdit.com/pprp
https://www.facebook.com/PPRPThailand/