ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า – ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ,เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก และเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องรับรองพิเศษ รัฐสภา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ ร่วมให้การต้อนรับ นางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์(H.E.Ms.Sibille de Cartier d’Yves) เอกอัครราชฑูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย ,นายฌอง พอล เชนนิงเกอร์ ( (H.E. Mr.Jean-Paul Senniger) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย และ นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างกันด้วย