“ส.ส.ภูดิท” ห่วงใยกลุ่มผู้เปราะบาง อ.ทับคล้อ มอบถุงปันน้ำใจแบ่งเบาภาระความเป็นอยู่

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นายภูดิท อินสุวรรณ ส.ส.พิจิตร เขต 2 พรรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยทีมงานผู้ช่วยส.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและความเดือดร้อนจากประชาชน ในพื้นที่บ้านเขาดิน หมู่ที่ 6 ต.ท้ายทุ้ง และชุมชนสะพานสอง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยได้มอบถุงปันน้ำใจให้กับคนชราและผู้ป่วยติดเตียง ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

“การลงพื้นที่ในวันนี้สำเร็จลุลวงได้ เพราะได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาเทศบาลทับคล้อ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวทุกท่าน ที่คอยช่วยประสานงานและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”

ภูดิทอินสุวรรณ์

สสพิจิตร

พลังประชารัฐ

พปชร