ฮือฮา ! ‘ธรรมนัส-นฤมล’ ทุ่มพลังลงใต้ ผนึกกลุ่ม ‘ธรรมเพชร’ เฟ้นตัวแทน พปชร. จ.พัทลุง 3 เขตรวด หวังได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชน คว้าเก้าอี้ ส.ส.ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม โรงแรมศิวา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และคณะ เดินทางเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเลือกตัวแทนเขตพัทลุงทั้ง 3 เขต คือ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 โดยมี นายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.เขต 1 จ.ตรัง พปชร. และนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมนางทิพา ธรรมเพชร ภรรยาและบุตรชาย คือนายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร (เดี่ยว) ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 2 พัทลุง และพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล (กานต์) ภรรยา,นายสุทธิพงค์ ธรรมเพชร และคุณจริยา วงศ์สุวัฒน์ รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกพรรคจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสฯ ได้พบปะและกล่าวกับสมาชิกพรรค ว่า “ยินดีที่ได้มาพบปะกับตัวแทนเขตและสมาชิกพรรคจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ ซึ่งชาวพัทลุงขึ้นชื่อว่ามีจิตใจดี มีวัฒนธรรมดีเด่น มีศิลปการแสดงฟ้อนรำโนราห์ที่สวยงามสืบทอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งตนเองก็ถือเป็นลูกหลานชาวใต้คนหนึ่ง และเคยลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องเกษตรกร และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน จึงเห็นถึงความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการพัฒนาอาชีพและสร้างความมั่นคงของครอบครัวอย่างดี”

ในวันนี้ ตนเองมาพร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และคณะ เพื่อนำนโยบายของพรรคฯ ภายใต้การนำของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรค ที่ยึดหลักยึดมั่นเชิดชูในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมุ่งทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพรรคฯ ได้ทำงานหนักผ่านกลไกของรัฐ ในฐานะแกนนำของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง

“วันนี้ ได้มาพบตัวแทนและสมาชิกพรรคจังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้ เพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอน เราจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนนโยบายพรรค และมาพัฒนาเปลี่ยนแปลงพัทลุงให้พัฒนาเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และหวังว่าจะได้รับโอกาสจากชาวจังหวัดพัทลุงที่ล้วนแต่มีจิตใจดี ให้ตัวแทนของพรรคเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน ในโอกาสการเลือกตั้งครั้งหน้าในอนาคต” ร้อยเอก ธรรมนัสฯ กล่าว

ด้าน ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ก็ได้พบปะและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนของพรรคและสมาชิกพรรคอย่างเป็นกันเอง พร้อมยินดีก็ตัวแทนพรรค ที่จะเข้ามาช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง เพราะพรรคของเรามีความมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น พรรคผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แท้จริง จะมีการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ที่เราเรียกว่าอยู่ในครรภ์มารดาจนจากโลกนี้ จะจัดสวัสดิการเบื้องต้นที่เหมาะสมที่คนไทยพึงมี เรามีจะมีการดูแลพี่น้องเกษตรกร ขับเคลื่อนนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อสังคม ดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบที่ไม่ไม่มีนายจ้าง รวมถึงอาชีพอิสระทั้งเกษตร ประมง ผู้เจ็บป่วย พิการ เป็นจะได้รับการดูแลอย่างไรต่อไป พร้อมกับการผลักดันพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชุน ให้พี่น้องประชาชน อยู่ดีกินดี มากยิ่งขึ้น

✍️รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ

https://twitter.com/pr_pprpthailand
https://www.blockdit.com/pprp
https://www.facebook.com/PPRPThailand/