จุลภควัฒน์ นักพัฒนาสื่อเพื่อเยาวชน คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2564 รางวัลทรงเกียรติที่มอบเพียง 5 คนต่อปี

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”

ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเพียงปีละ 5 ท่านเท่านั้น โดยผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้ เช่น

ศุภชัย เจียรวนนท์ , ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ , ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ , ปวีณา หงสกุล ,พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) , คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต , พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันนท์ , สว.วัลลภ ตังคณานุรักษ์(ครูหยุย) , ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ,คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล , อาทิตวราห์ คงมาลัย(ตูน)

เป็นต้น เรียกว่า แต่ละปีมูลนิธิได้คัดสรรคนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมจริงๆ เพื่อเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

โดยในปีนี้ จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์ม 96 จำกัด เป็น 1 ใน 5 ของผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021”(QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) ในสาขาเด็กและเยาวชน ซึ่งปีที่แล้วอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับรางวัล สำหรับผลงานที่ทำให้จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติมาครองในปีนี้ได้นั้น ได้แก่ การเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมากว่า 22 ปี โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ซึ่งอบรมนักข่าวเยาวชนมาแล้วมากกว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ และยังได้ขยายเครือข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนใน 10 ประเทศอาเซียนอีกด้วย ทำโครงการสื่อเพื่อพัฒนาเยาวชนมาแล้วมากกว่า 50 โครงการต่อเนื่องตลอด 22 ปีทั้งในระดับชาติ รวมถึงยังเคยได้รับรางวัลสื่อเยาวชน รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ของโลก รางวัล International EMMY Award 2007 ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งรางวัลเอมมี่ อวอร์ค ถือเป็นรางวัลสูงสุดในวงการโทรทัศน์โลก เทียบเท่ากับรางวัลออสการ์ ในวงการภาพยนตร์นั่นเอง และรางวัลสื่อเยาวชน ชนะเลิศอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย-แปซิฟิค ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย นอกจากผลงานการพัฒนาสื่อที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากว่า 22 ปีแล้ว จุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ ยังมีผลงานการผลิตสื่อด้านอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การผลิตละครซีรี่ย์ 9 ตอนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 , การผลิตละครสั้นเพื่อรณรงค์ยุติการล่วงละเมิดทางเพศต่อสตรีและเยาวสตรี , การผลิตสื่อสปอตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์เผยแพร่ใน 4 ประเทศอาเซียน โดยมีนักแสดงชื่อดังของทั้ง 4 ประเทศ(ไทย ลาว กัมพูชา และเมียนมา) ร่วมแสดง ปัจจุบันยังทำโครงการอบรมการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาเยาวชน เช่น โครงการนักข่าวเยาวชนไทยต้านภัยทุจริต , โครงการนักข่าวเยาวชนรักประเทศไทย , โครงการผลิตละครสั้นเพื่อป้องกันเยาวชนจากการล่อลวงออนไลน์ เป็นต้น

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ทำโครงการมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ต่อเนื่องมากว่า 11 ปี โดยปี 2564 นี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่านประจำปี 2564 ได้แก่ นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจ , ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอบแห้งและพลังงานทดแทน , นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก , ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา และ นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ สื่อมวลชนสายสังคมเพื่อเด็กและเยาวชน

รางวัลบุคคลแห่งปี มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ  ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ.