จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 เชิญชวน “ท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถีใหม่ New Normal

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ( นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น ประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” โดยมี นายยุทธนา วรรณ โพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Mr. Fabian Mosquera Asian Country Managing Director และนายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เริ่มจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ขึ้นตั้งแต่ปี 2534 เพื่อเฉลิมฉลองที่ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นมรดกโลก ทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 จนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 30 สําหรับความพิเศษของงานปีนี้ ได้เน้นการเฉลิมฉลองครบ 3 ทศวรรษ แห่งการเป็นเมืองมรดกโลก โดยกําหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ระหว่าง วันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 (รวม 10 วัน 10 คืน) ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการตอกย้ำให้โลกรู้ว่าอยุธยามีดี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนแต่งกายผ้าไทยร่วมประกาศกึกก้องความเป็นเมืองมรดกโลก ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุม โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19)

โดยมีกำหนดการจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทอง ในวันที่ 13 ธันวาคมที่จะถึงนี้ และจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เริ่มด้วยขบวนแห่สุดอลังการรวม 8 ขบวน 8 ยุคสมัย ได้แก่ ยุคสมัยพระเจ้าอู่ทอง สมัยเจ้าสามพระยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ สมัยพระนเรศวรมหาราช สมัยพระเจ้าทรงธรรม สมัยพระนารายณ์ สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจัดรูปขบวนเริ่มต้นจากบริเวณ สี่แยกคลองมะขามเรียง มุ่งหน้าสู่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) และจะมีพิธีเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2564 ในเวลา 18.00 น. ณ เวทีกลาง บริเวณด้านหน้าบึงพระราม พิธีเปิดการแสดง แสง-เสียง ณ ลานการแสดง แสง-เสียง บริเวณด้านหลังวัดมหาธาตุ ตามลำดับ

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า “งานปีนี้ ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ถนนกินเส้น-ถนนกินกุ้ง พายเรือ ลานวัฒนธรรม สวนดอกไม้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย ตลาดย้อนยุค ชมการแสดงแสง-เสียง รับชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการนวัตกรรมจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันการเงิน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน OTOP เที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย สไตล์ภาคกลาง”

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya หรือที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เพจ Tat Ayutthaya และที่เว็บไซต์ http://www.tatyutya@tat.or.th. หรือเบอร์เดียวเที่ยวไทย 1672 เพจ Tat Ayutthaya

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

เที่ยวไทยฯลฯ