ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง จัดนิทรรศการศิลปกรรม ART Inspiration

คุณมณเธียร ธนานาถ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ โซน Eden ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร คุณมณเธียร ธนานาถ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานศิลปกรรมร่วมสมทบทุน ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการผ่าตัดโรคหัวใจเด็ก*

บรรยากาศภายในงาน ชมการสาธิตการวาดภาพจาก 2 ศิลปินต่างวัยชื่อดัง อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก ,อ.เขตโสภณ​ เจริญศิริ​ รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (น้องภูผา) และอดีตดารารุ่นใหญ่ลายคราม สมบัติ เมทะนี ร่วมงานด้วย
นิทรรศการจัดแสดง 1-12 ธันวาคม 2564 / 11.00 – 21.00 น.

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

ARTInspiration