‘ธรรมนัส -นฤมล’ นำคณะลุยเลือกตัวแทนพปชร. เมืองตรัง -สตูล ชูนโยบายส่งเสริมที่ทำกินเข้าถึงสวัสดิการรัฐพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งสมัยหน้า

‘ธรรมนัส -นฤมล’ ลงพื้นที่ตรังและสตูล เพื่อเลือกตัวแทน พปชร. ระดมสมาชิก พร้อมเลือกตั้งสมัยหน้า ขับเคลื่อนนโยบายพรรค รุกแก้ปัญหาปากท้องประชาชน มุ่งยกระดับราคาสินค้าเกษตร สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และคณะลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จำนวน 500 ชุด ณ โรงเรียนเทศบาล สังข์วิทย์ เทศบาลเมืองตรัง

เวลา 10.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส นำคณะเดินทางไปที่บริเวณห้องประชุม โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง เพื่อเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมคัดเลือกตัวแทนเขตตรัง พื้นที่เขต 2 และเขต 3 ของพรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายนิพันธ์ ศิริธร สส. เขต 1 จังหวัดตรัง พรรคพลังประชารัฐ พร้อมสมาชิกพรรคในพื้นที่รอให้การต้อนรับและร่วมประชุมเลือกตัวแทนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสฯ ยังได้กล่าวกับสมาชิกพรรคฯ ว่า ยินดีที่ได้มาพบปะพี่น้องสมาชิกพรรคฯ พื้นที่เขต 2 และเขต 3 ซึ่งจังหวัดตรัง ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีภาพรวมเศรษฐกิจดี ประชาชนอยู่ดีกินดี ซึ่งการเลือกตัวแทนเขตวันนี้ เพื่อจะได้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานและนโยบายของพรรคเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะนอกจากนโยบายหลัก ที่ท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้เน้นย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่นในนโยบายพรรคที่มีเป้าหมายและจุดยืนในเรื่องของการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วยังมุ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และยกระดับพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น ทางพรรคฯ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนผู้แทนของพรรคในการเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเข้มแข็ง และพร้อมนำปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเล่าให้ท่านหัวหน้าพรรคฯ ได้รับฟัง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป ยืนยันว่า ปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะราคาข้าวที่ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไข รวมถึงการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ เพื่อประโยชน์และลดความเหลื่อมล้ำสังคม และยกระดับรายได้ให้กับประชาชน เราจะร่วมมือกันกับผู้แทนของพรรคให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

ด้าน ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาร่วมพบปะกับผู้แทนของพรรค ในจังหวัดตรังในวันนี้เช่นเดียวกัน ขอให้ทุกคนมั่นใจในนโยบายพรรค ภายใต้การนำของท่านพลเอกประวิตรฯ ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่งพรรคมีเป้าหมายชัดเจน ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างรายได้ในชุมชน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ดีกินดีต่อไป

เวลา 14.00 น.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค และคณะ อาทิ นายนิพันธ์ ศิริธร สส. เขต 1 จังหวัดตรัง พรรคพลังประชารัฐ เดินทางไปร่วมสังเกตุการณ์การประชุมคัดเลือกตัวแทนเขต 1 และเขต 2 พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล ที่ห้องประชุม นกน้ำรีสอร์ต ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีสมาชิกพรรคในพื้นที่สตูลให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัสฯ และ ศ.ดร.นฤมลฯ ยังได้ร่วมพะปะพูดคุยและถ่ายภาพกับสมาชิกพรรคฯ ขณะที่การประชุมคัดเลือกตัวแทนพรรคเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย

จากนั้นเวลาประมาณ 21.00 น ร้อยเอก ธรรมนัสฯ พร้อมคณะเดินทางไปที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง โอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัสฯ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันวิ่ง “ตรังมาราธอน 2021” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรังและหอการค้าจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง สร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชน ประชาชนใส่ใจรักสุขภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมกีฬา และสร้างเกมส์กีฬานานาชาติให้ได้มาตรฐานสู่สากลเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

✍️รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ

https://twitter.com/pr_pprpthailand
https://www.blockdit.com/pprp
https://www.facebook.com/PPRPThailand/