วช. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100,000 บาท

โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบให้กับ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้รับมอบ

ในการนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเงินช่วยเหลือดังกล่าว ดำเนินการจัดซื้อเรือพาย จำนวน 20 ลำ โดยนำเรือไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 10 ลำ และเรืออีก 10 ลำ ส่งมอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติก็จะนำเรือกลับมาดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับหากเกิดภัยพิบัติในอนาคตต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.