Dow คว้ารางวัล CSR และเทคโนโลยีต้านโลกร้อน จากหอการค้าอเมริกัน ในประเทศไทย                                                                   

กรุงเทพฯ – 19 พฤศจิกายน 2564 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2564 ระดับแพลตินัม” จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมคว้ารางวัลพิเศษ “The Ambassador’s Award” ด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ ด้วยผลงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ยั่งยืนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยมีนายเกร็ก หว่อง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลผ่านทางออนไลน์

นอกจากความมุ่งมั่นในการดูแลชุมชนแล้ว Dow ยังได้ผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนและลดขยะพลาสติกซึ่งทำให้ได้รับรางวัลพิเศษในครั้งนี้ โดย Dow มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ที่ยั่งยืนมากที่สุดในโลก และตั้งเป้าจะเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานน้อยลง รวมทั้งนำเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำจากต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศไทยเพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

Dow ได้ขับเคลื่อนและถ่ายทอดเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในประเทศไทยด้วยการนำเสนอนวัตกรรมที่ยั่งยืนผ่านความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันต้านโลกร้อน โดยได้ดำเนินโครงการสำคัญมากมาย อาทิ การยกระดับมาตรฐานถุงข้าวตราฉัตรเป็นข้าวถุงรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรม INNATE™ และเทคนิค Down Gauging ซึ่งช่วยให้ถุงบางลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ทรัพยากรและพลังงานลดลง การส่งเสริม SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ลดพลังงาน ลดขยะ และนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงโครงการถนนจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งนำพลาสติกใช้แล้วที่จะถูกทิ้งเป็นขยะมาผสมกับยางมะตอยช่วยเพิ่มความทนทานให้กับถนน ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการบำรุงรักษา

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเพื่อสังคม และรางวัลพิเศษด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำในครั้งนี้ เรายินดีที่เทคโนโลยีล่าสุดและนวัตกรรมที่ยั่งยืนของ Dow ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและดูแลชุมชน และขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร และชุมชนที่ร่วมมือกับเราเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การเดินทางสู่อนาคตที่ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนนั้นยังอีกยาวไกล และไม่มีใครเดินไปถึงได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก พวกเราต่างอยู่บนโลกใบเดียวกัน หายใจด้วยอากาศเดียวกัน และเผชิญกับความท้าทายในอนาคตแบบเดียวกัน จึงต้องจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป”

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม จากการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ Dow ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ส่วนรางวัล The Ambassador’s Award เป็นรางวัลพิเศษ ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในการส่งเสริมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำโดยถ่ายทอดนวัตกรรมล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย

###

เกี่ยวกับ ‘ดาว’

Dow (ดาว) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่างๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials science) อันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ด้วยการทำงานที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลาย Dow มีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางวิทยาศาสตร์ของ ดาว ได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง ยานยนต์และการขนส่ง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 106 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 35,700 คน โดยมียอดขายในปี 2563 ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ประกอบด้วยบริษัทที่ Dow เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และ กลุ่มบริษัทร่วมทุน SCG – Dow  โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ http://www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/DowThailandGroup/