ส.ส.ฐิติภัสร์”หนุนปรับปรุงแบบสร้างสะพานคนเดินเพิ่มอารยสถาปัตย์ เอื้ออำนวยความสะดวกเพื่อกลุ่มผู้สูงวัย คนพิการเขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาช…