‘ดร.นฤมล’ ชูนโยบายสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงมือประชาชน ย้ำลดขั้นตอนภาครัฐซ้ำซ้อน มุ่งแก้ปัญหาเชิงรุกเข้าถึงความช่วยเหลือ

‘ศ.ดร.นฤมลฯ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ’ ยืนยันพร้อมสานต่อ…

‘ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว’ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ อย่างมีความสุข จัดกิจกรรมนำ “นักท่องเที่ยวต้นแบบ”กว่าร้อยคน ยกพลขึ้นเกาะช้าง จังหวัดตราด เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน และสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายพูลผล แพทอง CEO เที่ยวไทย ฯลฯ ในฐานะประธานชมรมสื่อสร…