“ศวฮ.” นำทีมประชุมสมัชชาใหญ่ของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ไทย-ซาอุฯพร้อมไทยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) โดย …

“บิ๊กป้อม” ห่วงใย เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ราคาลำไยตกต่ำขณะที่ต้นทุนสูงขึ้น สั่งด่วน ‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่เชียงราย เพื่อนำข้อเรียกร้องขอเยียวยา ไร่ละ 2,000 บาท เสนอรัฐบาลทันที

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณลานอนุสา…