‘พล.อ.ประวิตร’ นำทัพทีมแกนนำ พปชร. ลุยพื้นที่นครสวรรค์ เร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ดปี’ 66 สู่แก้มลิงแก้แล้ง-น้ำท่วม ดูแลประชาชน

พลเอก ประวิตรฯ นำทัพทีมงานระดับบิ๊ก พปชร. ทั้ง ‘เลขาฯ ธรรมนัส นฤมล เหรัญญิกสันติ รมช.คลัง’ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามเป้าหมายในปี 2566 พัฒนาสู่การเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งการอุปโภคและบริโภคทุกฤดูกาล รวมถึงลดปัญหาการเกิดน้ำท่วม ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมเตรียมเปิดให้ชาวนาทำนาปรังครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลังปริมาณน้ำในปีนี้มีมากเพียงพอต่อการทำเกษตร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคฯ ลงพื้นที่ตรวจและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก จ.นครสวรรค์ ถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลผ่านเข้ามาและเกี่ยวข้องในหลายจังหวัด

ดังนั้นหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สามารถมีน้ำใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในจังหวัดอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นแหล่งพักน้ำหรือแก้มลิงขนาดใหญ่ของภาคกลางตอนบนที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เพื่อกักเก็บน้ำเป็นน้ำต้นทุนไว้สำหรับการกระจายน้ำเพื่อชุมชนและทำการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการภายในปี 2566 เพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพให้กับชาวนครสวรรค์และภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

“ในครั้งนี้ลงมาดูความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการบึงบอระเพ็ด ในเรื่องการรับน้ำและระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สูงสุด เนื่องจากว่าในปีนี้น้ำในบึงบอระเพ็ดมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะมีการเปิดให้ชาวนาได้ทำนาปรัง เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี” พลเอกประวิตรฯ กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในมิติต่างๆ รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในความต้องการอย่างทั่วถึง โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ,ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช., นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน , นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ ประมาณ 20 ท่าน อาทิ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค์ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. นายภิญโญ นิโรจน์ เขต 1 นครสวรรค์ พปชร. ตลอดจนประชาชน จ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

✍️รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ

https://twitter.com/pr_pprpthailand
https://www.blockdit.com/pprp
https://www.facebook.com/PPRPThailand/