“บิ๊กป้อม” รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กองทุนกีฬา มอบอุปกรณ์ กีฬาหลากชนิด ผ่านสมาคมกีฬานราฯ เพื่อส่งเสริมคนแดนใต้ เสริมสร้างกีฬาสู่ความเป็นเลิศและคนใต้สุขภาพดี


วันที่ 6 พ.ย.2564…#กองทุนกีฬามอบความสุขให้ชาวนราธิวาส


โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยคุณสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนฯ

ได้มอบอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ นำร่องให้กับจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรก เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสได้นำไปใช้สร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขพร้อมได้ฝึกพัฒนาทักษะด้านการกีฬาและสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศหรือกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตโดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสและคณะ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนราธิวาส
และในโอกาสนี้นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสได้แสดงความรู้สึกว่า “ขอเป็นตัวแทนชาวจังหวัดนราธิวาส ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในการมอบโอกาสให้ในครั้งนี้ซึ่งจะได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ใช้การกีฬาเป็นสื่อเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อไปพร้อมนี้ได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กรุณาช่วยดำเนินเร่งรัดการก่อสร้างสนามกีฬานราธิวาสให้แล้วเสร็จอีกด้วย”