ตามวิถี-หมอพื้นบ้าน-ท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา-ของชาวบ้าน


ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
หากไม่สานต่อสืบค้น เรียนรู้เพื่อเพิ่มเติม
ภูมิปัญญาเหล่านั้นคงต้องสูญหายไปแน่ๆ
จะเหลือแค่ตำนานและคำบอกเล่า

สมุนไพรไทยตำรับยาสมุนไพรต่างๆ
วิถีชีวิตแห่งภูมิปัญญาที่เคยใช้สมุนไพรมาตั้งแต่บรรพบุรุษรักษาผู้ป่วยมาอันยาวนาน นั้น..

หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล กับงานขับเคลื่อน ค้นหาภูมิปัญญาพื้นถิ่น ( หมอพื้นบ้าน) เพื่อสืบสานต่อยอด อนุรักษ์ ขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า
กับวิถีหมอพื้นบ้าน ภูมิปัญญาชาติติพันธ์ุ หมอยาในตำนาน สมุนไพร -ราชาไพร ตำรับยาอายุวัฒน- ตำรับยารักษาโรคร้ายแรง
คลังสมุนไพรในป่า- โรงพยาบาลในป่า
ห้องเรียนกลางแจ้ง-ห้องแล็บธรรมชาติ

เรื่องยาสมุนไพรคนไทยไม่แพ้ใคร อยู่แล้ว
ยกย่องให้เกียรติ ภูมิปัญญา รู้คุณค่า สร้างสรรค์ส่งเสริม เพิ่มเติมคือต้องจริงจังจริงใจ
ใส่ใจ แล้วภูมิปัญญาเหล่านี้จะอยู่คุ่กับคนไทยตราบนานเท่านาน

  • หมอพืชพันไมล์
  • นักพัฒนาอิสระ
  • นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
  • รวมพลคนอินทรีย์
  • สถาบันพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตมนุษย์
  • พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร