“อธิรัฐ นำความห่วงใยจากรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา”

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ต่างได้รับความเดือดร้อน ในนามตัวแทนรัฐบาลจึงขอส่งความห่วงใยมอบถุงยังชีพให้กับผู้นำเพื่อนำไปส่งต่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอคง และอำเภอประทาย จำนวน 1,367 ชุด ณ จุดต่างๆ ดังนี้


   • ศาลาบ้านตะคร้อ ต.เทพาลัย อ.คง จำนวน 241 ชุด
   • บ้านกระถิน ต.เทพาลัย อ.คง จำนวน 163 ชุด
   • บ้านคอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จำนวน 185 ชุด
   • บ้านโคกสง่า ต.เทพาลัย อ.คง จำนวน 130 ชุด
   • บ้านวังม่วง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จำนวน 210 ชุด
   • บ้านทุ่งสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จำนวน 135 ชุด
   • บ้านฝาผนัง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จำนวน 123 ชุด
   • บ้านโคกล่าม ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จำนวน 180 ชุด

“ด้วยความห่วงใยจาก❤️ครอบครัวรัตนเศรษฐและทีมงาน”