CEO SKYMED ชี้แจงสื่อถูกแอบอ้างชื่อส่งออกถุงมือยางใช้แล้ว วอนเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรมและการกระทำผิดโดยทันที!!

น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บร…