“อฐิรัฐ…ห่วงใย มอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง”

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม จากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลต่างๆ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน
  

   จากนั้นได้มอบถุงยังชีพให้ผู้นำเพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จำนวน 1,600 ชุด ตามจุดต่างๆ  ดังนี้


     • ศาลากลางบ้านละเลิง จุดบริการ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จำนวน 150 ชุด
   • ศาลากลางบ้านหนองแสง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จำนวน 200 ชุด
   • วัดบ้านดอนมันหนองเสือ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จำนวน 400 ชุด
   • ศาลาบ้านละหาน ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จำนวน 340 ชุด
   • ศาลาลานย่าโม ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จำนวน 322 ชุด
   • ศาลากลางบ้าน ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จำนวน 150 ชุด