‘พลเอกประวิตร’ ลงเมืองกาญจน์ เช็คความพร้อมบริหารจัดการน้ำภาคตะวันตก มอบหน่วยงานเตรียมแผนรับมือน้ำหลาก-ภัยแล้งเชิงรุก ลดผลกระทบความเป็นอยู่ ประชาชน

“พลเอกประวิตร” ลงพื้นที่เมืองกาญจนบุรีพร้อมคณะผู้บริหารพรรค พปชร. และทีม ส.ส. ร่วมตรวจเช็คสถานการณ์บริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลอง-เขื่อนศรีนครินทร์-เขื่อนวชิราลงกรณ์ พร้อมมอบนโยบายจัดการน้ำหลากปี ’64 และการเตรียมรับมือฤดูแล้งปี ‘65 ลดผลกระทบจากภัยพิบัติทุกพื้นที่ภาคตะวันตกพร้อมรวบรวมปัญหาภาคประชาชน สู่แผนแก้ไขปัญหาระยะยาว


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ณ อาคาร 50 ปี เขื่อนแม่กลอง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี

เพื่อร่วมประชุมและรับฟังภาพรวมสถานการณ์น้ำเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำหลากปี 2564 พร้อมหาแนวทางเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2565 ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแม่กลอง และคลองจระเข้สามพัน ซึ่งเป็นลำน้ำหลักในการระบายน้ำและจัดส่งน้ำให้กับประชาชนที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ทั้งกาญจนบุรี สมุทรสงครามและราชบุรี ทั้งนี้อธิบดีกรมชลประทานได้มีการรายงานถึงศักยภาพการกักเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ รวมทั้ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้นำเสนอแผนงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาตาล จังหวัดกาญจนบุรี และยังได้ร่วมเป็นประธานการเปิดระบบส่งน้ำในชุมชน ต.ทุ่งกระบำ อ.เลาขวัญ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรับมอบสุขาลอยน้ำ จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อมอบให้จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพบปะพุดคุยกับผู้นำชุมชน รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตรฯ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค พปชร. ได้ร่วมรับฟังรายงานภาพรวม การเตรียมการรับมือฤดูฝนปี 2564 และความก้าวหน้าโครงการผันน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสันเขื่อนศรีนครินทร์ และพบปะผู้นำชุมชนถึงสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ ซึ่ง เลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำของเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องความแข็งแรงของเขื่อน

อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ของ พลเอกประวิตรฯ ในครั้งนี้มี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับ และยังมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และรัฐมนตรีของพรรคฯ ร่วมลงพื้นที่ อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการ พปชร. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตร์ พปชร. นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.เขต 1 กำแพงเพชร ในฐานะรองเลขาฯพรรคฯ มาพร้อมด้วยนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส เขต 2 กำแพงเพชร นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. นายรณเทพ อนุวัฒน์ ส.ส. เขต 3 ชลบุรี นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส เขต 3 ตาก นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ เขต 4 นครปฐม นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เขต 2 นราธิวาส

นอกจากนี้ยังมี ส.ส.เอกราช ช่างเหลา ส.ส. ยุทธนา โพธสุธน ส.ส.จิรแดช ศรีวิราช เขต 3 พะเยา ส.ส.พรชัย อินทร์สุข เขต 1 พิจิตร ส่วน ส.ส. เพชรบุรี มาทั้ง นายสาธิต อุ่ยตระกูล นายสุชาติ อุสาหะ และนายกฤษ แก้วอยู่ นอกจากนี้ ยังมี ส.ส.ราชบุรี ปารีณา ไกรคุปต์ และ ส.ส. กุลวลี นพอมรบดี ส.ส. วัฒนา สิทธิวัง เขต 2 ลำปาง ส.ส. ศาสตรา ศรีปาน เขต 2 สงขลา ส.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ เขต 3 สมุทรสาคร ส.ส.ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง เขต 2 สุโขทัย และ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. จันทบุรี พร้อมด้วย ส.ส.กาญจนบุรี ได้แก่ นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ นายสมเกียรติ วอนเพียร และ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ รอให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง โดยในส่วนของ จ.กาญจนบุรี มี ส.ส.พรรค พปชร. 4 คน ได้แก่ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.เขต 1
นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.เขต 2
นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 4
และ นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ ส.ส.เขต 5

✍️รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ

https://twitter.com/pr_pprpthailand
https://www.blockdit.com/pprp
https://www.facebook.com/PPRPThailand/