งาน OTOP นวัตวิถี 100

OTOP 100

ดูแลสม่ำเสมอ เพราะเราทำด้วยใจ “ส.ส.กรณิศ” แจกถุงปันสุขต่อเนื่อง ช่วยเหลือพี่น้องชุมชนเขตวัฒนา เขตคลองเตย

น.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม.เขตวัฒนา เขตคลองเตย พร…