“รมช.อธิรัฐ ลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และผู้กักตัวตามประกาศปิดหมู่บ้านตามมาตรการป้องกันโควิด 19”

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อปฏิบัติภารกิจดังนี้


🔹เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดให้บ้านดอนสามัคคี และบ้านหนองแวง ต.กระทุ่มราย เป็นพื้นที่ควบคุม เฝ้าระวัง และประกาศปิดหมู่บ้านชั่วคราว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านเกินกว่า 3 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ รวม 477 ชุด แก่ผู้นำหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในมาตรการ (ศูนย์กักตัว) เป็นเวลา 14 วัน


• ณ บ้านดอนสามัคคี ต.กระทุ่มราย จำนวน 173 ชุด
• ณ บ้านหนองแวง ต.กระทุ่มราย จำนวน 304 ชุด
🔹มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม รวม 382 ชุด
• ณ วัดบ้านหันเตย ต.ประทาย จำนวน 253 ชุด
• ณ วัดบ้านศรีชมชื่น ต.ประทาย จำนวน 129 ชุด


โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน