“เลขาฯ พปชร. พบชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา” ‘ธรรมนัส -นฤมล’ พบชุมชนบางซื่อ-ดุสิต สะท้อนเสียงประชาชนสู่การวางนโยบาย พปชร. ช่วยเหลือปากท้องระยะยาว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พบปะชุมชนเขตบางซื่อ-ดุสิต ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รับฟังเสียงสะท้อน ปัญหาความเดือดร้อน ทั้งการบริหารจัดการน้ำ -ขยะในชุมชน นำสรุปรายงานเสนอต่อ พลเอก ประวิตรฯ ประธาน กนช. กำหนดแผนแก้ปัญหาน้ำระยะยาว ย้ำการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชน สู่การกำหนดนโยบายพรรค ฯ ในส่วนของเป้าหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น กทม. คาดส่งผู้สมัครฯ ครบทุกเขต

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณหน้า สน.บางโพ เขตบางซื่อ กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พร้อมคณะทำงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมย่านชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางซื่อ และ เขตดุสิต โดยมี นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (อุ๋ม) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น พบว่า ปัญหาประชาชนที่อาศัยที่อยู่ริมน้ำ และอยู่นอกเขื่อนเขตกั้นน้ำ ได้รับผลกระทบ นับเป็นปัญหาอีกหลายชุมชนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ต้องเร่งติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ เพื่อสรุปเป็นรายงานผลกระทบจากอุทกภัย และปัญหาขยะมูลฝอย ที่พัดเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน เพื่อนำเสนอต่อ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อนำไปสู่การวางแผนการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน

“ในการลงพื้นที่ เป็นความต่อเนื่องในการเข้าดูแลประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ มีถิ่นฐานเดิมเป็นคนต่างจังหวัดย้ายเข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ ซึ่ง พรรคมีนโยบายในการดูแลประชาชนในทุกเขต แม้ จะไม่มี ส.ส. ในเขตก็ตาม เพราะเรา ต้องรับฟังปัญหาทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การทำนโยบาย ที่จะแก้ปัญหาให้กับ ประชาชนในระยะยาว”  

ร้อยเอก ธรรมนัสฯ กล่าวเพิ่มว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมารับฟังปัญหาของประชาชน ที่เดือดร้อนในด้านต่างๆ ซึ่งในพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต ถือเรื่องที่สำคัญที่ต้องเร่งเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ เพื่อมาเก็บข้อมูล ทำการบ้านในการเข้าช่วยเหลือทุกด้าน ที่จะนำมาสู่การกำหนดนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ

ส่วนเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่ กทม. ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ ได้มอบให้ตน และ ดร. นฤมลฯ เป็นที่ปรึกษาในการกำกับดูแลสมาชิกพรรคทุกท่าน และว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป้าหมายจะมีการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งให้ครบ 30 เขต กทม. ถึงแม้ว่าในเขตนั้นจะมี ส.ส.หรือไม่ก็ตาม เพราะมีอดีตผู้สมัครของพรรคที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมรับใช้ประชาชน ในแต่ละเขต แต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ และ ได้รับกฎหมายคุ้มครองแล้ว ก็จะเพิ่มเป็น 34 เขต ซึ่งเราก็จะต้องทำงานทั้ง 34 เขต ซึ่งการเลือกตั้งระดับ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ที่จะมีขึ้น ก็มีความสำคัญ เพราะ ระดับการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนและรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนได้อย่างครบถ้วน

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวเพิ่มว่า ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องนำเสนอต่อ กนช. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในลำดับต่อไป

“พลเอก ประวิตรฯ ท่านหัวหน้าพรรคฯ ได้กำชับให้ ส.ส.กทม.และสมาชิกพรรคฯ ทุกคนได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องน้ำท่วมและโควิด-19 เท่านั้น หากมีปัญหาอะไรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ การดำรงชีวิตและปัญหาต่างๆ ให้มีการรวบรวมเพื่อนำเสนอไปสู่การจัดทำนโยบายที่ชัดเจนของพรรค ที่จะขับเคลื่อนผ่าน ส.ส.และช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกด้าน ท่านหัวหน้าพรรค ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนด้วย และ ส.ส. ทุกคนพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนทุกเขต ไม่เฉพาะ เขตที่เรามี ส.ส.เท่านั้น เขตที่มีอดีตผู้สมัครและว่าที่ผู้สมัครเราก็ลงพื้นที่ให้การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทางหัวหน้าพรรคมอบให้ท่านเลขาฯ ให้ลงไปช่วยเหลือทุกเขตครบ 30 เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร”

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัสฯ พร้อมคณะยังได้ร่วมกัน มอบถุงยังชีพ และพบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชุมชนวัดบางโพ และ ชุมชนราชทรัพย์ บริเวณวัดบางโพ พื้นที่เขตบางซื่อ พร้อมรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของชาวชุมชน เขตบางซื่อเพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ปัญหาตามความต้องการประชาชน พร้อมยังได้เดินทางต่อไปยังบริเวณเชิงสะพานซังฮี้ เพื่อพบปะและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนราชผา เขตดุสิต ที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นเดียวกัน พร้อมยังรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชาวชุมชนในด้านต่างๆ และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ทั้งบริเวณเชิงสะพานซังฮี้ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตดุสิต เพื่อนำไปประสานดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ของพรรคพลังประชารัฐ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0927861
ซึ่งจะเป็นหมายเลข 30 คู่สายในการรองรับการประสานช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ
เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ ✍️
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11
https://www.blockdit.com/pprp