“ส.ส.สัญญา” ลุยน้ำมอบถุงยังชีพ-ข้าวกล่อง พร้อมรับฟัง-แก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองปากน้ำโพ

นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยคุณสุชาตา นิลสุพรรณ, คุณพิมพ์ ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง ม.2, ม.5, ม.10, ม.11 และ ม.13 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ รวมจำนวน 300 ชุด พร้อมกับสนับสนุนอาหารพร้อมทานที่ได้รับการสนับสนุนจากชมรมแฟนคลับสัญญาใจคนไทยไม่ทิ้งกัน เช่น ผัดไทย จำนวน 500 กล่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัน อาทิ ม.11 บ้านแหลม พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 50 เซนติเมตร และท่วมพื้นที่ทางการเกษตรวัดระดับน้ำได้ 2 เมตร ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับเสียหาย 600 ไร่ ทำให้ถนนในหมู่บ้านถูกตัดขาดเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังพบว่าในพื้นที่ ม.2 ระดับน้ำได้ท่วมทั้งหมู่บ้านทำให้ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 2,500 ไร่, บ่อเสียหาย 20 บ่อ, บ้านเรือนเสียหาย 110 หลังคาเรือน ขณะที่พื้นที่ ม.10 น้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 25 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 70 ไร่ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ได้ร่วมหารือรวมกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางกำหนดในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เกิดเหตุซ้ำอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้นตนยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในด้านอื่นๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว รวมถึงราคาปุ๋ย และสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการให้แก้ไขต่อไป


“การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อรวบรวมและนำข้อมูลไปแก้ไขแบบบูรณาการ ถ้าพี่น้องมีความสุขผมดีใจ ถ้าท่านมีความทุกข์ผมพร้อมมาหา ด้วยความห่วงใยจากทีมงาน ส.ส.พลังประชารัฐ”


สำหรับกิจกรรมการในการลงพื้นที่ในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคและบริโภค ต่างๆ ในครั้งนี้ มี นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอชุมแสง, สจ.กัลย์ชพร รอดบำรุง, นางพนารัตน์ เดชปั้นรองปลัด อบต.ทับกฤช, นายไพรัช พึ่งประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันตำบลทับกฤช, เจ้าหน้าที่สภ.ชุมแสง, นายประทวน กองประยุทธ กำนัน ต.ทับกฤช, นางสมจิตร ชื่นดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.2, นายสุเทพ ใหญ่ยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11, นายชาตรี กล่อมพัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5, นายสมบัติ อุทา ผู้ใหญ่บ้าน ม.10, เป็นมีผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปกระจายต่อยังพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยต่อไป

ส.ส.สัญญานิลสุพรรณ

ส.ส.นครสวรรค์

พปชร.

พรรคพลังประชารัฐ