“รองนายกฯ” หนุนปรับปรุง ท่าเรือพระปิ่นเกล้า-ท่าเรือราชินี พัฒนาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประโยชน์ประชาชน

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดย เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พล.อ.ประวิตร ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการปรับปรุงท่าเรือ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินี และท่าเรือพระปิ่นเกล้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการออกแบบที่แสดงถึงความเคารพพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ การปกครอง ศาสนา และชีวิตชาวสยาม ที่เรียบง่าย ไม่รบกวนทัศนวิสัยของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีการฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ และมีป้ายสัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยหลายภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และภาษาจีน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวด้วย และให้กรมเจ้าท่า นำรูปแบบท่าเรือพระปิ่นเกล้า ใช้เป็นแบบมาตรฐานในการปรับปรุงท่าเรืออื่นๆ ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์

พล.อ.ประวิตร ฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบกลางให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้จังหวัดที่มีเมืองเก่า 12 จังหวัด เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า (แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า เดิม) เพื่อให้เมืองสามารถรักษาอัตลักษณ์และบริบทของเมืองเก่าไว้ได้ และเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า รายเมือง 2 เมือง (เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าพิษณุโลก) ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการเมืองเก่าระดับจังหวัด สู่การบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.