“อัครา พรหมเผ่า” นำทีม “ฮักบ้านเกิดพะเยา” ลงเชียงม่วน เยี่ยม “ผู้พิการ-ยากไร้” นำงบ “สปสช.” ช่วยซ่อมบ้านคลายทุกข์

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และประธานฮักบ้านเกิดพะเยา พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้นายอัคราฯ ได้ให้ความช่วยเหลือซ่อมบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้จำนวน 3 ราย โดยได้มอบหมายคณะทำงานจัดทำโครงการเข้าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) หลังละไม่เกิน 30,000 บาท และได้มอบถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และเงินขวัญถุงให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งหมด 11 ราย

นายอัคราฯ กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาสังคมที่มีการระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างฝืดเคือง การให้กำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ดังนั้นสังคมพะเยาจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยน้ำใจจากผู้ให้ที่แบ่งปันให้กันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน”

ฮักบ้านเกิดพะเยา

อัคราพรหมเผ่า