“ส.ส.ทวิรัฐ – ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ”ลุยมอบถุงยังชีพ เขตเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส. เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา และ ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต7 นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากมวลน้ำไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.โนนสูง เบื้องต้นวิกฤติใน 5 ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนสูง ต.เมืองปราสาท ต.จันอัด ต.หลุมข้าว และ ต.ธารปราสาท ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

จากนั้น ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลโนนสูง เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัยฯ พร้อมเป็นกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น จำนวน 585 ครัวเรือน ดังนี้ ชุมชนสวนผักใต้ จำนวน 80 ครัวเรือน ชุมชนสวนผัก ท่าหิน จำนวน 220 ครัวเรือน ชุมชนบัว 3 จำนวน 165 ครัวเรือน ชุมชนกระพี้ จำนวน 130 ครัวเรือน และ ชุมชนศาลตาปู่ จำนวน 80 ครัวเรือน

สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม สามารถติดต่อมาที่ศูนย์ประสานงาน “บ้านรัตนเศรษฐ” เพื่อประสานช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐ อาทิ ฝ่ายปกครอง, อปท. เรื่องถุงยังชีพ ศูนย์อพยพ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา เรื่อง กำลังคน รถยนต์ เรือท้องแบน สำนักงาน ปภ. เรื่องกำลังคน รถ เรือ เครื่องจักรกล เป็นต้น

โดยผู้ประสานงาน “บ้านรัตนเศรษฐ” มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อดังนี้ 1 .นายวรวุฒิ ขอดจันทึก โทรฯ 0857754119 2 .นายภัณฑบดี ลิ้มโรจนวงศ์ โทรฯ 0971588940 3. นางสาวมนธิรา กลิ่นหอม โทร 0643571698 4. นางสาวอมรรัตน์ ภักดีกลาง โทรฯ 0841252217 และ 5. นายธิติพงศ์ สักลอ โทรฯ 0644599458 โดยผู้ประสานทุกคนพร้อมดำเนินการติดต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนทันที