“อัครา พรหมเผ่า” นำทีม “ฮักบ้านเกิดพะเยา” ลงเชียงม่วน เยี่ยม “ผู้พิการ-ยากไร้” นำงบ “สปสช.” ช่วยซ่อมบ้านคลายทุกข์

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายอัครา … อ่านเพิ่มเติม “อัครา พรหมเผ่า” นำทีม “ฮักบ้านเกิดพะเยา” ลงเชียงม่วน เยี่ยม “ผู้พิการ-ยากไร้” นำงบ “สปสช.” ช่วยซ่อมบ้านคลายทุกข์

“ส.ส.ทวิรัฐ – ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ”ลุยมอบถุงยังชีพ เขตเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง

นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส. เขต 4 … อ่านเพิ่มเติม “ส.ส.ทวิรัฐ – ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ”ลุยมอบถุงยังชีพ เขตเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง