หมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล กับงานพัฒนา สมุนไพรไทยยกระดับเกรดทำยา(Medical grade) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้คนไทยกินดีอยู่ดี เป็นคนดีมีจิตวิญญาณแห่งการให้แบบไร้เงื่อนไข ที่ลึกถึง DNA

ในสภาวะปกติการทำงานก็ค่อนข้างลำบากอยู่แล้ว แต่มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะหยุดขับเคลื่อน มันเป็นหน้าที่หลักของนักพัฒนา ที่มีจิตวิญญาณ อยากพาคนไทยให้พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด
คนไทยยืนได้เอง นั่นก็หมายถึงคนไทยเข้มแข็งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก ทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ มุมมอง ทัศนคติ ทัศนวิสัยกว้างไกล รู้จักแบ่งปันเป็นผู้ให้มากขึ้น นั่นคือความสุขของคนไทยก็มากขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอาหารที่ไม่อาบยาพิษ ความมั่นคงทางยาสมุนไพร เพื่อทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานการทำยา แบบไร้สารพิษ

และในสภาวะสถานะการณ์โรคระบาด โควิด-19 การทำงาน การเดินทาง ลงพื้นที่ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมหลายเท่านัก แต่หยุดได้ไหม? ตอบได้เลยว่า “ไม่” ชีวิตทุกชีวิตยังต้องเดินต่อไป ในสภาวะเช่นนี้เรา “ ต้องหยุดเชื้อ” แต่เราหยุดขับเคลื่อนพัฒาคนไทยไม่ได้ ในยามนี้ ทุกคนต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิม เพิ่มเติมคือดูแลสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจของตัวเองให้แข็งแรง แล้วตื่น ขึ้นมาอยู่กับชีวิตความเป็นจริง หันมามองตัวเอง อยู่กับตัวเอง ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ เพื่อสร้างคุณภาพให้กับชีวิตของตัวเอง สร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองในระหว่างสถาณการณ์เช่นนี้ ประคองตัวเองให้อยู่ได้

ได้รับความร่วมมือจาก พื้นที่ สปก. เป็นพื้นที่นำร่อง จึงทำให้โครงการนี้สมบูรณ์มากขึ้น การติดตามงาน การลงพื้นที่เป็นเรื่องจำเป็นมาก ทีมงานหมอพืชพันไมล์ไม่สามารถปล่อยให้เกษตรกร เดินตามลำพัง เราขออยู่เคียงข้าง พาคิด พาทำ พาสร้าง แก้ไขปัญหาไปด้วยกัน เพื่อให้โครงการดีดี เป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร ทีมหมอพืชพันไมล์พร้อมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ชี้แนะแนวทางและวิธีการต่างๆ มอบให้เกษตกรไทย คนไทยทุกคน ที่พร้อมและต้องการให้ทีมหมอพืชพันไมล์ลงพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การเริ่มต้นมีความหวังที่แตะต้องได้
ขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เกษตกรไทยทุกท่าน

คนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมา

ทีมนักพัฒนาหมอพืชพันไมล์ทุกท่าน

หมอพืชพันไมล์

นักพัฒนาอิสระ

นักเกษตรอินทรีย์อิสระ

รวมพลคนอินทรีย์

อินทรีย์แลนด์

สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ครบวงจร

Advertisement