“ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร” ลงพื้นที่ แก้ไขน้ำท่วมพื้นที่ทำกิน 5 ตำบล ชาวพิจิตร จับมือหน่วยงานลอกคลอง-เชื่อมต่อทางเดินน้ำแก้ปัญหาระยะยาว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3 พร้อมด้วยทีมงาน ส.ส. ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในลำคลองที่กำลังจะเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจ โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมี ดร.บรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย, นายสมภพ ศรีบุศกร สจ.เขต 3 อ.บางมูลนาก, นายบัณฑิตย์ ตั้งจิตวัฒนากุล, นายก ทต.สำนักขุนเณร, นายทองสุข พานพงษ์, นายก อบต.วังตะกู, นายสำลี พานพงษ์, กำนันตำบลวังตะกู, นายมานะ วุฑฒยากร, นายอำนาจ อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการ กรมชลประทาน, นายกิตติโชค หว่างพัฒน์ และนายช่างอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าของที่ดินจุดเชื่อมต่อเส้นทางเดินน้ำ


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จะทำการเก็บข้อมูลและผลกระทบต่างๆ เพื่อนำมาสรุปและทำการศึกษาแนวทางป้องกันน้ำท่วมแบบบูรณาการ ด้วยการขุดลอกคลองและเชื่อมต่อทางเดินน้ำคลองบุษบง เพื่อเชื่อมทางเดินน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ลงสู่แม่น้ำน่าน ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของ ต.วังสำโรง, ต.วังกรด, ต.เนินมะกอก, ต.วังตะกู และ ต.สำนักขุนเณร

อย่างไรก็ดี นอกจากสามารถป้องกันน้ำท่วมได้แล้ว เกษตรกรยังได้รับประโยชน์จากน้ำในการทำการเกษตรอีกด้วย

“การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทำการสรุปและหาแนวทางในการแก้ไขแบบบูรณาการ เพื่อดำเนินงานโครงการต่อไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเกษตรผู้เพาะปลูกได้รับผลประโยชน์จากแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่มากก็น้อย”

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มีความห่วงใยประชาชน ได้มอบหมายให้ ส.ส.ในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อเข้าถึง พึ่งได้

รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ
เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ ✍️
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11
https://www.blockdit.com/pprp