“ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร” ลงพื้นที่ แก้ไขน้ำท่วมพื้นที่ทำกิน 5 ตำบล ชาวพิจิตร จับมือหน่วยงานลอกคลอง-เชื่อมต่อทางเดินน้ำแก้ปัญหาระยะยาว

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจ…