ทั่วถึงทั่วไทยไปทุกที่พื้นที่รอบนี้ วนมาภาคกลางก็มีหลายจังหวัดเป็นพื้นที่เขตภาคกลางทำแปลงเกตร

หมอพืชพันไมล์ (พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล)
นักเกษตรอินทรีย์อิสระ,นักพัฒนาอิสระ

อาจารย์ ภาค (นาย ชยกร นิรันดร์)
นักวิจัยอิสระ
นักสร้างนักวิจัยชุมชน
(โครงการ ข้าวเหนียวหอมนาคา)

และ อาจารย์ สมัย เขาแก้ว
นักวิขาการอิสระ

พร้อมทุกที่เดินทางติดตามงาน ชี้แนะ ให้กำลังใจเกษตกร โครงการ ส่งเสริมและสนุบสนุน ให้เกษตกร และผู้ประกอบการ ปลูก ผลิต แปรรูป สมุนไพร เศรษฐกิจ มาตรฐานการทำยา ครบวงจร ในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ
ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นำร่อง 10 จังหวัด ในพื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก เพื่อสร้างงานสร้างเงิน สร้างอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน เพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพ มาตรฐานการทำยา ในสถาณการณ์โควิด-19 วิกฤตสร้างโอกาสที่ดีเสมอทุกๆที่

ภาคกลาง จ. อุทัย , จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ปราจีนบุรี
พี่น้องชาวเกษตกรชาวไทยไม่ต้องกังวนใจนะคะ รอแป็ปๆ
เพียงส่งเสียงมา หมอพืชพันไมล์พร้อมทีมงานลุยไปหาถึงที่ค่ะ

(-) หมอพืชพันไมล์
(-) นักพัฒนาอิสระ
-(-) นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
(-) รวมพลคนอินทรีย์
(-) สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ครบวงจร
ด้วยจิตอาสาเพื่อสร้างฐานรากชุมชน
ความมั่นคงเกษตรอินทรีย์ เกษตกรสร้างรายได้