ล่องเหนือ”หมอพืชทีมงานลงพื้นที่ภาคเหนือ..จ.จังหวัดเชียงราย..และจังหวัดอุตรดิตถ์

“หมอพืชพันไมล์” (พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล) นักเกษตรอินทรีย์อิสระ,นักพัฒนาอิสระพร้อมด้วยนักวิชาการ อาจารย์ภาค นายชยกร นิรันดร์
นักวิจัยอิสระ
นักสร้างนักวิจัยชุมชน
(โครงการ ข้าวเหนียวหอมนาคา)
อาจารย์ สมัย เขาแก้ว
นักวิขาการอิสระ

เดินทางติดตามงาน ชี้แนะ ให้กำลังใจ เกษตรกร โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ ปลูก ผลิต แปรรูป สมุนไพร เศรษฐกิจ มาตรฐานการทำยา ครบวงจร ในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ
ของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นำร่อง 10 จังหวัด ในพื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก เพื่อสร้างงานสร้างเงิน สร้างอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน เพื่อผลิตสมุนไพรคุณภาพ มาตรฐานการทำยา ในสถาณการณ์โควิด-19 วิกฤต สร้างโอกาสที่ดีเสมอ

ภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ์ จ.เชียงราย..
พี่น้องเกษตกรชาวไทยไม่ต้องเสียใจนะคะ
เพียงส่งเสียงมา หมอพืชพันไมล์พร้อมทีมงานไปหาถึงที่ค่ะทีมงานจะไล่ตามทุกจังหวัดทุกภาคส่วนของประเทศจ้า..

หมอพืชพันไมล์

นักพัฒนาอิสระ

นักเกษตรอินทรีย์อิสระ

รวมพลคนอินทรีย์

สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ครบวงจร