ประสาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 หน่วยงานระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด – บริษัท ฮานนาบิส โกลบอล จำกัด ประกาศความร่วมมือสร้างเมืองกัญชาที่มีระบบนิเวศครบวงจรมากที่สุด

My Ozone