รมว. ตรีนุช ลงพื้นที่นครปฐม ตรวจการเบิกจ่ายเงินเยียวยา 2,000.-บาท ย้ำต้องถึงมือผู้ปกครองครบ ห้ามโรงเรียนหักค่าใช้จ่าย

วันที่ 6 กันยายน ที่ จ.นครปฐม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมน…