Dow ร่วมกับ ทช. และ กนอ. ท้าคนไทย ‘เก็บ’ และ ‘คัดแยก’ ขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและยั่งยืน

กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2564 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) ที่มุ่งมั่นดำเนินโครงการด้านความยั่งยืน ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมรักษ์โลกกับแคมเปญ “#PullingOurWeight เก็บ เซฟ โลก” เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2564 ส่งเสริมการเก็บขยะที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมกับสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนตามประเภทตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ป้องกันปริมาณขยะที่จะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเก็บหรือคัดแยกขยะ แล้วถ่ายภาพเป็นหลักฐานส่งมาที่ https://forms.gle/PStEAetKCLkm1N8m8 และโพสต์คอมเมนต์ลงบน Dow Thailand Facebook พร้อมรับเสื้อทำจากพลาสติกรีไซเคิล (จำนวนจำกัด) โดยพลาสติกที่รวบรวมได้สามารถขายต่อให้ร้านรับซื้อของรีไซเคิลใกล้บ้านท่านได้วันนี้จนถึง 18 กันยายน 2564

#

เกี่ยวกับ ‘ดาว’
ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ http://www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/DowThailandGroup/