ภาวะการมีบุตรยาก (Infertility) กับการรักษาที่ต้องใช้ใจ

ภาวะการมีบุตรยากนั้นหมายถึง การที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หลังจากพยายามให้มีบุตรด้วยการมีเพศสัมพันธ์โดยธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ และไม่ได้มีการคุมกำเนิดใดๆ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งสถิติในประเทศไทยพบว่า คู่สมรสที่พบภาวะการมีบุตรยากนั้นมีมากถึง 15% และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

หมอเบียร์หรือนายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่ Life Women’s Health

ซึ่งการรักษาภาวะการมีบุตรยากนั้น หมอเบียร์หรือนายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่ Life Women’s Health (ไลฟ์สุขภาพสตรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การรักษาผู้ที่มีบุตรยากนั้น จำเป็นต้องใช้ใจในการรักษา เพราะถึงแม้จะมีเทคโนโลยีทางการแพทย์มากมาย แต่ก็ยังมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 70% เท่านั้น

ดังนั้นการรักษาภาวะการมีบุตรยาก ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย เผื่อให้ผลลัพธ์นั้นออกมาดีที่สุด การรักษาจึงไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เนื่องจากคู่สมรสแต่ละคู่ ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทั้งด้านสภาพร่างกาย อายุ และวิธีการใช้ชีวิตของคนไข้ ซึ่งคุณหมอเองก็ต้องใช้ความใส่ใจ และลงลึกถึงรายละเอียดของแต่ละคู่ โดยมีหลักการเบื้องต้นดังนี้

1. แนะนำวิธีตั้งครรภ์แบบธรรมชาติ เพราะเจ็บตัวน้อยที่สุด เช่น คู่สมรสบางคู่ อาจจะไม่ได้มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก เพียงแต่แค่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการแนะนำเพียงเล็กน้อย บางครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้ทั้งคู่มีบุตรได้ โดยไม่ต้องใช้การฉีดยาหรือทำอะไรเพิ่มเติม

2. เลือกใช้วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละคู่ เช่น หากคู่สมรสที่ร่างกายทั่วไปปกติดี เพียงแค่มีเพศสัมพันธ์ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่ตรงวันไข่ตก หมอจะเลือกใช้วิธีฉีดเชื้อ (IUI) ก่อนเสมอ ไม่จำเป็นต้องทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) หรืออีกกรณีหนึ่ง ถ้าคู่สมรสที่แต่งงานกันมา 10 ปี มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ แต่ยังไม่สามารถมีบุตรได้ การทำ IUI มักไม่ได้ผล จึงจำเป็นต้องรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่า

3. ราคาแพง ไม่ได้หมายความว่าดีที่สุด เพราะต้องดูเหตุผล และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น คู่สมรสบางคู่ใช้การฉีดเชื้อ (IUI) ที่ราคาไม่สูงมาก กลับมีโอกาสตั้งครรภ์ที่มากกว่าการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ที่ราคาแพง ทั้งนี้อยู่ที่ดุลพินิจ และข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด

4. ทุกขั้นตอน มีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ต้องใส่ใจ เช่น โดยปกติทั่วไปแล้ว การใส่ตัวอ่อนนั้นจะต้องมีการกลั้นปัสสาวะ เพื่ออัลตราซาวน์หน้าท้อง แต่ในผู้ป่วยบางคนไม่สามารถที่จะกลั้นปัสสาวะได้ เพราะมีภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบอยู่ คุณหมอจะทำการเปลี่ยนการใส่ตัวอ่อนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อลดผลกระทบ และก่อให้เกิดประโยชน์กับคนไข้มากที่สุด

เพราะว่าลูกคือแก้วตาดวงใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคน ดังนั้นแล้วทั้งคุณหมอเบียร์เอง และทีมงานทุกคน จึงทำงานด้วยความใส่ใจ ตั้งใจเต็มที่ ในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ทุกคู่มีโอกาสตั้งครรภ์ให้ได้มากที่สุด

ปรึกษาและรักษาภาวะการมีบุตรยาก กับคุณหมอเบียร์ นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ได้ที่ Life Women’s Health (ไลฟ์สุขภาพสตรีคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

ชั้น 11 อาคาร Gaysorn Tower

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.