“รมช.ธรรมนัส” ตรวจความคืบหน้าลอกคลองสุนัขหอน จ.สมุทรสาคร

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำป้องกันภัย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย น.ส.ธนพร ศรีวิราช ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อตรวจเยี่ยมงานทางราชการ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองสุนัขหอน ณ บริเวณสะพานข้ามคลอง วัดธรรมโชติ พร้อมพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้ประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาโคก 60 ชุด ตำบลโรงเข้ 90 ชุด ตำบลกาหลง 60 ชุด และตำบลบางโทรัด 90 ชุด

สำหรับการดำเนินโครงการขุดลอกคลองสุนัขหอน เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่ตื้นเขิน ป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้ง ไม่ส่งผลกระทบปัญหาน้ำเค็มและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ที่สำคัญจะทำให้เกิดการสัญจรทางน้ำได้หมือนในอดีต ซึ่งคลองสุนัขหอนถือเป็นคลองธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครกับแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทาง 40 กิโลเมตรและในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 31 กิโลเมตร โดยในปี 2564 กรมชลประทาน มีแผนขุดลอกคลองให้ครบระยะทาง 25 กิโลเมตรให้แล้วเสร็จ

ร้อยเอก ธรรมนัส ฯ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามการขุดลอกคลองสุนัขหอนมาตั้งแต่ต้นปี 2563 และได้ลงพื้นที่ร่วมกับ ส.ส.ในพื้นที่มาตลอด โดยจากสภาพการตรวจพื้นที่คลองดังกล่าว ที่ลงมาครั้งแรก พบว่าเรือไม่สามารถใช้สัญจรได้ทั้งที่เป็นคลองสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่จะหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ซึ่งตอนนี้การขุดลอกคลองได้ ดำเนินไปแล้ว 8-9 กิโลเมตร คงเหลืออีก 10 กว่ากิโลเมตร จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ปี 2564 เมื่อแล้วเสร็จจะส่งผลให้การสัญจรทางน้ำของประชาชนสะดวกขึ้น หลังจบการขุดลอกคลองนี้แล้ว ทางภาครัฐ โดยกรมชลประทาน ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนจะขุดลอกคลองมหาชัยต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้การลงพื้นที่ดังกล่าว ร้อยเอก ธรรมนัส กำชับลดจำนวนผู้ติดตามและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีผู้เข้าร่วมการตรวจราชการ เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฎิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

************

โปรดกดติดตาม พลังประชารัฐด้วยครับ เพื่ออัทเดทข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11

https://www.blockdit.com/pprp

#pr_pprpthailand