“รองนายกรัฐมนตรี ประวิตร ฯ ห่วงใย สั่งเปิดศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มสีเขียว-เหลือง 300 เตียง ดูแลชาวชุมชนคลองเตย”

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานโกดังสเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบพื้นที่ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19 ชุมชนคลองเตย (Community Covid-19 Care Center) เพื่อเป็นสถานที่พักรักษาตัวของพนักงานการท่าเรือฯ และชาวชุมชนที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการสีเขียวและสีเหลืองที่มีอาการไม่รุนแรงภายในพื้นที่

จัดเป็นเต็นท์สนามจำนวน 3 หลัง รองรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 240 เตียง (แยกชาย-หญิง) และศูนย์ CI จำนวน 60 เตียง โดยการท่าเรือฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง ที่สนับสนุนด้านการติดตั้งและวางระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนามและศูนย์ CI สำนักงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งมูลนิธิเอสซีจี, PTTOR, การประปานครหลวง, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, มูลนิธิบุณยะจินดา, มูลนิธิมาดามแป้ง, โรงพยาบาลนวเวช และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

✍️
รับข่าวสาร กดติดตาม พรรคพลังประชารัฐ
เพื่ออัพเดท ข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11
https://www.blockdit.com/pprp

เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน