ที่ปรึกษา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซ็น ทำหน้าที่ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบ รมช. ธรรมนัส ฯ ขอศึกษาแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ และเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุม ๑๑๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม.
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ให้การต้อนรับ ดร. ซกกรัดทะยา ซก (Dr.SOK SOKRETHYA) ที่ปรึกษา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว กัมพูชา ทำหน้าที่ผู้แทนนายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ประธานกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ร่วมต้อนรับ

ดร. ซกกรัดทะยา ซก กล่าวถึงเรื่องความสนใจในการเกษตรทฤษฏีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทย ลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จ ขอให้เป็นแนวทาง และต้นแบบ ในราชอาณาจักรกัมพูชา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ยินดีและชื่นชม ดร. ซกกรัดทะยา ซก ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ วัยที่เหมาะสมที่จะเป็นกำลังพัฒนาประเทศ แล้วเราจะได้ทำงานร่วมกัน และพร้อมที่จะนำความรู้ด้านเกษตรพอเพียง ไปช่วยพัฒนาประเทศกัมพูชา อีกทั้งยังแสดงความห่วงใยในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และยินดีที่ กัมพูชาสามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้ดี ประชาชนมีความสุข สันติภาพและมั่นคง

ทั้งนี้ ดร. ซกกรัดทะยา ซก ยังขอความร่วมมือ ให้ช่วยเหลือ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอความร่วมมือเกี่ยวกับ การส่งออกปศุสัตว์ ขอให้เข้มงวดเรื่องเอกสาร และความปลอดภัย

2.  ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหา สินค้าเกษตร หน้าด่านชายแดน ให้กระชับรวดเร็วขึ้น 

3.  ขอให้ช่วยเร่งรัด การเจรจา SPS ให้บรรลุข้อตกลงโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ 

*********

กดติดตาม พลังประชารัฐด้วยครับ เพื่ออัทเดทข่าวสารของพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับ
https://twitter.com/pr_pprpthailand?s=11

https://www.blockdit.com/pprp

#pr_pprpthailand