“ครัวปันอิ่ม” ปันความอร่อยจากครัว โลตัส บางปู มอบรอยยิ้มและความสุขแก่ชุมชนตรากบ สุภาวัลย์ อ่ำหงษ์ สมุทรปราการ

(วันที่ 27 สิงหาคม 64) ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ News1 ประสานชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการสนับสนุนจาก ห้างสรรพสินค้า โลตัส บางปู และบริษัทในเครือ แจกฟรี 🎁 อาหารปรุงสุก พร้อมรับประทาน และหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับชุมชนต่างๆ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ต่อเนื่องวันละ 300 ชุด โดยวันนี้ 27สค. 64 ชุมชนตรากบ สุภาวัลย์ อ่ำหงษ์ ที่จังหวัดสมุทรปราการ

มีตัวแทน อสม. และผู้นำชุมชน คุณ ปรีชา สุภรเขาวน์ และคุณ สุวิทย์ แสงสุริยนต์เป็นผู้รับมอบ และส่งต่อ ถึงผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แบ่งเบาภาระในช่วงสถานการณ์กักตัว ตามนโยบายรัฐ เพื่อลดการกระจายเชื้อโรคระบาด

💋หัวหน้าชุมชน หรือผู้นำ ที่มีความประสงค์ขอรับอาหาร และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 สามารถประสานได้ที่ ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

📲โทรศัพท์ 0909313955 คุณปิโยรส ฯ และ 0986668068 คุณ ธีรยุทธ ฯ ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

“ขอเชิญร่วมงานจิตอาสา เป็นสะพานบุญ เพื่อส่งต่อ แบ่งปัน ความสุข “ครัวปันอิ่ม” ให้ พี่ เพื่อน น้อง ในสถานการณ์วิกฤติ สามารถอัพเดท คิวรับ-ส่งอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ตามโครงการดังกล่าว พร้อมส่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 64 ทุกวัน ทั้งนี้เราต้องการผู้ประสานงานที่มีจิตอาสา และไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินสด” นายปิโยรส ฯ กล่าว

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

สถานีโทรทัศน์News1

ครัวปันอิ่ม #ห้างโลตัส

เราจะผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน