“อยากเห็นเกษตรกรไทยเติบโต..


วันนี้ทางกลุ่มได้รับเกียรติจากหมอพืชพันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล Dr.Plantsหมอพืช พันไมล์ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และ อ.ภาค ชยกร นิรันดร์ ทีมงานวิจัยอิสระ

มาให้ความรู้ ร่วมพูดคุย และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร รวมทั้งนายกทองพูน บุญตาม นายกอบต.หนองบุนนาก ได้มาเข้าร่วมประชุมร่วมกัน ทางสมาชิกได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏☺️🪴💕

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงตำบลหนองบุนนาก

บ้านหัวทำนบ #โคราช